Avís Legal

 

SMart Ibèrica d’Impuls Empresarial, S.C.A.
Objecte

El prestador, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte quines són les condicions d’ús del lloc web.

L’accés al lloc web implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’usuari afirma comprendre íntegrament. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals. El prestador podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Sobre el prestador

El prestador responsable del lloc web ofereix als usuaris del mateix les seves dades identificatives a fi de millorar la confiança de l’usuari i de les relacions amb aquest:

Denominació Social: SMart Ibèrica d’Impuls Empresarial, S.C.A.
Nom Comercial: SMartIb
Domicili Social: Av. Jane Bowles, S/N – Casalot de la Virreina, 6 – 29014 Màlaga
CIF / NIF: F90065418
Telèfon: 954 318 069
E-mail: informatica@smart-ib.coop
Inscrita en el Registre: Màlaga
Noms de dominis: http://www.smart-ib.coop, http://www.smart-ib.org
Protecció de Dades Personals

De conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el nom “Formulari de contacte web”.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part del prestador per a realitzar les següents finalitats:

Atendre les sol·licituds rebudes.
Enviaments de comunicacions comercials publicitàries per qualsevol mitjà de comunicació.
Realitzar estudis estadístics.
Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a terceres sense el seu consentiment.

Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Pot exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, al costat d’una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

E-mail: informatica@smart-ib.coop
Correu Postal: C/ Passatge Mallol 10 A/C, 41003 – Sevilla

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic en l’apartat donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

Seguretat

El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats. El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això a fi d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Responsabilitat

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda parell un tercer aliè al mateix (per exemple en fòrums, xats, blogs, comentaris, etc.). No obstant això i en compliment del que es disposa en la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, per a retirar o si escau bloquejar tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic, posant els fets en coneixement de les autoritats competents si fos necessari.

En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Propietat Intel·lectual i Industrial

SMartIb és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de SMartIb, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de SMartIb. Queden reservats tots els drets.

El present lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del responsable del lloc web, trobant-se protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. L’accés per part de l’usuari al lloc web no li atorga cap dret de propietat sobre aquests.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu del drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del següent correu electrònic informatica@smart-ib.coop

Ús de cookies

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió posterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S’utilitzen també per a mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

En accedir al nostre lloc web o iniciar sessió en la nostra àrea privada, li enviem una cookie de sessió xifrada. Una cookie de sessió és una cookie temporal que només roman en l’arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni el lloc web. Aquesta cookie s’utilitza per a validar el seu accés a diferents parts del lloc web.

Així mateix, aquesta pàgina utilitza Google Analytics, un servei analític de webs prestat per Google, Inc. Google Analytics utilitza cookies per a ajudar aquest lloc web a analitzar com els usuaris utilitzen el lloc.

Deshabilitar / Habilitar cookies

Vostè té la possibilitat d’acceptar o rebutjar les cookies modificant la configuració del seu navegador. No obstant això, vostè no serà capaç d’iniciar sessió en el lloc web si es desactiven les cookies. També pot eliminar manualment les cookies del seu sistema. Per a obtenir més informació sobre com desactivar i habilitar les cookies ha de buscar “Cookies” en la documentació del seu sistema operatiu.

Llei aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Sevilla.