Consulta

És l’espai adequat per a abordar des de qüestions personals puntuals fins a processos d’autoconeixement més profunds.

Amb un enfocament que té en compte les necessitats biològiques, emocionals i socials de les persones, treballem amb el cos i també amb la ment, respectant sempre els ritmes individuals i tenint molt present la situació actual  i històrica de cadascun.

El nostre focus a la consulta és la consciència caracterial, sense ella els processos d’autoconeixement són construir castells a l’aire. La consciència caracterial ens obre les portes del benestar i de la veritable autonomia individual, que és necessària per a la construcció de relacions saludables.

A la consulta ningú pot fer el treball per tu, però reps l’acompanyament perquè tu puguis trobar el sentit de la teva vida, veritable meta de l’autoconeixement.

Indicada per als processos en:

  • L’adolescència
  •  La joventut
  •  La vida adulta
  •  La vida en parella
  •  La criança

Consulta de Autoconocimiento y Bienestar.