Criança

Activitats preventives des de la vida intrauterina, destinades especialment a pares, mares i personal docent.

Els ecosistemes humans fonamentals són la familia i l’escola, la funció dels adults en aquests ecosistemes determinarà el potencial de salut  de les futures generacions.