Espai Biodinàmic: Som jo, som jove

Descripció: Espai vivencial de trobada, autoconeixement, reflexió i intercanvi d’experiències per a joves.

Justificació: L’adolescència és una fase de la vida molt particular on la infància va quedant enrere però on un no és ciutadà de ple dret del món adult. Tota una sèrie de privilegis es van perdent i arriben, per part de la societat i la família, exigències fins ara desconegudes. Les noves llibertats i les noves obligacions xoquen amb canvis psicològics i corporals que no sempre van al mateix compàs.

El desconeixement de la funció de l’adolescència i l’amnèsia parcial per part dels adults de la pròpia pubertat empitjoren aquesta situació, i els joves es veuen en una terra de ningú vivint el dolor de la pèrdua de la infància, les exigències de l’entorn i la incomprensió de la societat.

Oferir espais de trobada i autoconeixement entre els mateixos joves on hi hagi figures adultes positives de referència permet establir un pont de comunicació amb el món adult lliure del pes de la família o l’entorn educatiu. Facilitant així la comprensió dels mateixos processos personals i posant a l’abast coneixements i eines que facilitin una vivència saludable de l’adolescència.

Destinataris: Joves d’entre 12 i 18 anys.
Objectius: Tractar els dubtes i temes d’interès dels joves. Reflexionar sobre les pròpies experiències. Practicar formes d’escolta activa i comunicació afectiva/efectiva. Aprendre a reconèixer les pròpies emocions i necessitats.