Cos i Criança: Consciència corporal per a pares, mares i mestres

Descripció: Grup de consciència corporal específic per a pares, mares i mestres d’infantil i primària.

Justificació: La criança i l’educació requereixen molta energia, tacte i paciència. En canvi, la vida a la nostra societat fomenta dinàmiques estressants que ens tensen i ens allunyen del nostre cos i les nostres emocions. El llenguatge corporal i les emocions estan sempre presents a la nostra vida però vivim en una societat molt orientada al llenguatge verbal i a la intel·lectualització, aquest contrast genera molts conflictes de comunicació amb els nostres fills, les nostres famílies, alumnes, etc. Ja que els nins detecten molt fàcilment les incoherències entre el nostre llenguatge corporal i el que deim, perquè ells viuen la realitat de forma bàsicament emocional, és a dir, corporalment.

L’ús del cos per part dels pares durant la criança és un aspecte molt oblidat però de gran importància i utilitat tant per a fomentar el vincle saludable amb els nostres fills, com per a establir límits i tenir una comunicació efectiva. De la mateixa forma pels mestres.

Si aprenem a utilitzar el nostre cos per a comunicar-nos, relaxar-nos i sentir-nos més vitals i en contacte amb nosaltres mateixos podrem gaudir més de la criança i l’educació i fomentarem relacions més saludables amb les nostres famílies i alumnes, alhora que gaudirem més de la vida.

Destinataris: Pares, mares i educadors.

Objectius: Prendre consciència de la importància de la relació amb el cos per a sentir-se millor amb un mateix i tenir millors relacions amb els fills i alumnes. Aprendre tècniques de relaxació i respiració. Compartir amb altres pares i mestres la relació entre cos, criança i educació.