PBC per pares, mares i educadors

Les característiques de la PBC la converteixen en una eina preventiva molt efectiva com a complement en la formació dels docents i com a recurs de suport per pares i mares.

En un moment de renovació pedagògica i de canvis en les formes de criar i educar als nostres fills abunden les metodologies, les teories i les formacions… I també en moltes ocasions la frustració de veure que malgrat saber el què i el com, sovint no som capaços de canviar substancialment la forma de percebre i d’actuar.

Aquesta mà misteriosa que s’oposa a la nostra voluntat és el focus de la PBC, és a dir, el caràcter, que sovint confonem amb la nostra identitat.

Gràcies a la seva curta durada respecte altres teràpies, l’efectivitat per accedir a les emocions profundes i el seu focus caracterial, la PBC permet comprendre i experimentar de forma vivencial el vincle entre el desenvolupament humà, les relacions afectives, les emocions, el cos i les dinàmiques socials i culturals. Incrementant la capacitat de contacte amb un mateix i amb els altres, afavorint la lliure pulsació energètica i flexibilitzant el nostres trets de caràcter.

Desemmascarar el caràcter, conèixer les dinàmiques que han donat lloc a la seva formació i descobrir noves formes de percebre i de sentir ens ajudaran a poder posar en pràctica els principis de les noves pedagogies i formes de criança, que posen cada vegada més èmfasi en el món emocional, el contacte, la presència i el respecte al potencial individual. No de forma racional i rígida, sinó de forma orgànica i intuïtiva.

“No podrem respectar i acompanyar el potencial i el ritme individual dels nostres fills i alumnes si no som primer capaços de reconèixer i respectar els nostres.”