La Funció del Pare

Descripció: Es tracta d’una sèrie de conferències on s’exposen les diverses funcions del pare des de la concepció fins a l’adolescència segons l’Ecologia de Sistemes Humans.

Justificació: El paper de la figura paterna ha canviat radicalment en els darrers decennis i malgrat aquests canvis, poc s’ha fet en l’àmbit social per a reconèixer les implicacions d’aquests canvis en el dia a dia de les famílies i en el desenvolupament dels nostres fills. Fins ara no s’ha valorat prou la capacitat de la figura paterna d’incidir de forma positiva o negativa en el desenvolupament de la criança.

En un moment on les condicions culturals i socioeconòmiques porten cada vegada a més pares a participar de forma activa en la criança i on les tradicions ja no ens serveixen per a orientar el nostre actuar, conèixer el sentit de la funció paterna en relació a les necessitats dels fills, la parella i la família, basant-nos en més d’un segle d’investigacions ens ajudarà a viure de forma més plena i racional la criança.

Destinataris: Tots els públics. Objectius: Donar a conèixer les funcions de la figura paterna en relació a les necessitats de desenvolupament dels nostres fills, el sistema familiar i la parella.

Objectius: Donar a conèixer les funcions de la figura paterna en relació a les necessitats de desenvolupament dels nostres fills, el sistema familiar i la parella.