Presentació

Versió 4Jaume Mesquida Mora és biòleg, terapeuta caràcter-analític i pare. Format en “Ecologia dels Sistemes Humans i Criança Ecològica” per la “Escuela Española de Terapia Reichiana” (Es.Te.R).

El seu objectiu és fomentar el desenvolupament saludable de l’ésser humà des de la concepció fins a l’adolescència, treballant amb joves, pares, mares i educadors.

Desenvolupa projectes i activitats destinades als joves perquè puguin viure de forma més saludable l’adolescència. I forma a pares, mares i persones vinculades a la criança i al sector educatiu perquè puguin fer front de forma funcional a les necessitats dels més petits i joves.

Treballa creant espais preventius i terapèutics on integra coneixements de biologia, psicoteràpia, consciència corporal i d’altres disciplines amb les pròpies experiències viscudes en el els àmbits de l’empresa, l’agricultura orgànica, la comunicació equina i la paternitat.
Ajudant-se de la divulgació, el diàleg i l’intercanvi d’experiències per a contribuir a la construcció d’una societat més humana.