Teràpia Caràcter-analítica

La terapia carácter-analítica és una psicoteràpia de tipus analític que treballa sobre el carácter de l’individu. Entenent com a carácter el conjunt de defenses psíquiques i somàtiques (corassa neuro-muscular) que es produeixen durant el desenvolupament de l’ésser humà, des de la vida intrauterina fins a l’adolescència, en resposta a les agressions del medi.

La rigidesa del carácter i la incapacitat de contacte amb les pròpies necessitats vitals és la causa de gran part del sufriment emocional dels nostres dies.

Amb la terapia carácter-analítica i els actings neuromusculars (moviments de determinats segments del cos) podem treballar amb el nucli biològic sobre el que es formen els símptomes psicològics i somàtics.

D’aquesta forma l’individu arriba a comprendre per ell mateix i amb l’acompanyament del terapeuta el sentit del seu patiment i pot explorar noves formes de fer front a la seva realitat.