Tutoria Biodinàmica: Connectant amb els Joves

Descripció: Espai social d’autoconeixement, comunicació, reflexió i convivència per a joves.

Justificació: L’adolescència és una fase de la vida molt particular on la infància va quedant enrere però on un no és ciutadà de ple dret del món adult. Tota una sèrie de privilegis es van perdent i arriben, per part de la societat i la família, exigències fins ara desconegudes. Les noves llibertats i les noves obligacions xoquen amb canvis psicològics i corporals que no sempre van al mateix compàs.

L’espai social és el sistema de referència de l’adolescència, però la societat actual no ofereix models sòlids on sostenir-se, dificultant el procés maduratiu de l’adolescència.

Les tutories biodinàmiques aprofiten el fet de dur-se a terme a l’institut per a poder arribar a un major nombre de joves independentment de la seva edat, interessos, classe social, identificació cultural, etc. I oferir espais reals de comunicació, reflexió i convivència que no estiguin condicionats per les exigències educatives ni familiars, i on puguin trobar referències adultes positives que comprenen els processos pel que estan passant. Afavorint així punts de suport per afavorir una millor convivència tant a l’institut com a casa i al carrer.

Destinataris: Joves entre 12-18 anys dels centres d’ensenyança secundària, personal docent dels instituts i familiars dels joves.

Objectius: L’objectiu principal és millorar la qualitat de vida i la convivència de la comunitat educativa:

Metodologia: Dinàmiques grupals, consciència corporal, mediadors artístics i audiovisuals, escolta activa, debat…